#ظرف #میوه خوری ۳ طبقه ارتفاع۵۰سانت قطر سینی ها ۱۹.۲۶.۳۴سانت ۲۹۵.۰۰۰ت شیرینی خوری۲طبقه ارتفاع۳۲سانت قطرسینی ها۲۶و۱۹سانت ۲۶۵.۰۰۰ت میوه_خوری جدید سیلور پلازا در ۲ سایز قطر دهانه ۲۸ ارتفاع ۲۳ و ۳۶ سانت قیمت تخفیف : ۲۶۵ و ۲۹۵ ت ⁦✔️⁩ #شکلات خوری بلوری سیلور ارتفاع ۳۰ سانت قیمت : ۱۹۵ ت اجیل خوری پایه کوتاه ارتفاع ۱۷ دهانه ۲۰ قیمت : ۱۹۵ ت آجیل خوری پایه بلند ارتفاع ۲۸ سانت دهانه ۲۰ سانت قیمت : ۲۳۰ ت . . سفارش دایرکت . . @kolbehashpazi kolbehashpazi

 • kolbehashpazi

  @kolbehashpazi

  1 week ago
 • #ظرف #میوه خوری ۳ طبقه ارتفاع۵۰سانت قطر سینی ها ۱۹.۲۶.۳۴سانت ۲۹۵.۰۰۰ت شیرینی خوری۲طبقه ارتفاع۳۲سانت قطرسینی ها۲۶و۱۹سانت ۲۶۵.۰۰۰ت میوه_خوری جدید سیلور پلازا در ۲ سایز قطر دهانه ۲۸ ارتفاع ۲۳ و ۳۶ سانت قیمت تخفیف : ۲۶۵ و ۲۹۵ ت ⁦✔️⁩ #شکلات خوری بلوری سیلور ارتفاع ۳۰ سانت قیمت : ۱۹۵ ت اجیل خوری پایه کوتاه ارتفاع ۱۷ دهانه ۲۰ قیمت : ۱۹۵ ت آجیل خوری پایه بلند ارتفاع ۲۸ سانت دهانه ۲۰ سانت قیمت : ۲۳۰ ت . . سفارش دایرکت . .

  #ظرف #میوه خوری ۳ طبقه
  ارتفاع۵۰سانت
  قطر سینی ها
  ۱۹.۲۶.۳۴سانت
  ۲۹۵.۰۰۰ت

  شیرینی خوری۲طبقه
  ارتفاع۳۲سانت
  قطرسینی ها۲۶و۱۹سانت
  ۲۶۵.۰۰۰ت

  میوه_خوری جدید سیلور پلازا در ۲ سایز
  قطر دهانه ۲۸
  ارتفاع ۲۳ و ۳۶ سانت
  قیمت تخفیف : ۲۶۵ و ۲۹۵ ت ⁦✔️⁩ #شکلات خوری بلوری سیلور
  ارتفاع ۳۰ سانت
  قیمت : ۱۹۵ ت

  اجیل خوری پایه کوتاه
  ارتفاع ۱۷ دهانه ۲۰
  قیمت : ۱۹۵ ت
  آجیل خوری پایه بلند
  ارتفاع ۲۸ سانت دهانه ۲۰ سانت
  قیمت : ۲۳۰ ت
  .
  .
  سفارش دایرکت
  .
  .

 • 3,635 32
 • Save Image Other Pictures

Instagram kolbehashpazi () Other TagsFeed Posts

forogh7778 - korosh65 1 week ago

گیریمم که این ظرفاروجمع این همه میوه و آجیل ازکجابیاریم بزاریم 😐

raha_nevesht_ - raha 1 week ago

وقتی خان رو جلوی درعمارت دیدم.چندبارچشمامو بازبسته کردم که نکنه خواب وخیال باشه.دست رقیه رو گرفته بود و کشون کشون باخودش میاورد. دیگه دلم نمیسوخت،یه جوری توی دلم خالی شده بود.خوب باورکرده بودم که همه چی تموم شده،دیگه کاری از دستم برنمیومد.پدر شوهر ظالمم ناموس برادرجوانم رو که فراری داده بودیم پیدا کرده بود😱😱😱

a.fshrr - 1 week ago

ظرفهای خونه جدید تونه💚💚😃😃😃😃😃