وقتی دلت گرفته باشه تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند باز هم دل تو بارانی ست خیس تراز دریا خراب تر از امواج #goodevening #holiday #weekend #sea #beach #waves #sand #sun #🌞 #🌊 @amir_rhm11 amir_rhm11 Mr.Special 😎

 • amir_rhm11

  @amir_rhm11

  3 months ago
 • Hormozgan Province
 • وقتی دلت گرفته باشه تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند باز هم دل تو بارانی ست خیس تراز دریا خراب تر از امواج #goodevening #holiday #weekend #sea #beach #waves #sand #sun #🌞 #🌊
  Mr.Special 😎 وقتی دلت گرفته باشه
تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند
باز هم دل تو بارانی ست
خیس تراز دریا خراب تر از امواج
#goodevening #holiday #weekend #sea #beach #waves #sand #sun #🌞 #🌊

  وقتی دلت گرفته باشه
  تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند
  باز هم دل تو بارانی ست
  خیس تراز دریا خراب تر از امواج
  #goodevening #holiday #weekend #sea #beach #waves #sand #sun #🌞 #🌊

 • 1,657 52
 • Save Image Other Pictures